Klíčová aktivita 3

Pedagogičtí pracovníci absolvovali sérii několika školení zaměřených na programování robotů.