Klíčová aktivita 2

Vybavení nové učebny robotiky novým nábytkem, notebooky a robotickými stavebnicemi OLLO a Bioloid, Povinná výuka žáků na SŠ i různé exkurze (např. Národní technické muzeum, JE Temelín, Škoda Mladá Boleslav).