Klíčová aktivita 2

Vybavení nové učebny robotiky novým nábytkem, notebooky a robotickými stavebnicemi OLLO a Bioloid, Povinná výuka žáků na SŠ i různé exkurze (např. Národní technické muzeum, JE Temelín, Škoda Mladá Boleslav).

 

Klíčová aktivita 3

Pedagogičtí pracovníci absolvovali sérii několika školení zaměřených na programování robotů.

Klíčová aktivita 11

Celoroční pravidelně se opakující volnočasové ativity pro žáky ZŠ.

Klíčová aktivita 12

Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity.

Podřízené stránky (4): Aktivita 11 Aktivita 12 Aktivita 2 Aktivita 3